Foreningen

Kunstværkstederne Møllestien

Kunstværkstederne Møllestien er en lille levende og kreativ forening, hvor medlemmerne arbejder seriøst med forskellige former for billedkunst, grafik og keramik.  Foreningens formål er at fremme kunstlivet i Gribskov Kommune og omegn ved:

1. Værkstedsfaciliteter
2. Udstillingsvirksomhed
3. Møder om kunst og kunstaktiviteter
4. Kurser
5. Foredrag
6. Besøg på udstillinger, museer o.l.
7. Besøg hos kunstnere og værksteder
8. Aktiviteter, der forbedrer kunstlivet.

Værksteder

Foreningen har 3 værksteder: et malerværksted og et keramikværksted i blok 4 på Ramløse Skole og et grafikværksted i RAMhuset. Medlemmerne kan frit bruge værkstederne. Vi arbejder i hold eller enkeltvis. Nogle arbejder hjemme, men deltager i udstillinger og arrangementer. For tiden har vi 4 malergrupper, en portrætgruppe, en akvarelgruppe og en grafikgruppe.  Keramikerne arbejder lige nu enkeltvis. Vi har ikke noget foto-værksted.  Er man interesseret i fotografering henviser vi til RAMhusets fotohold.

I sommerperioden maler eller tegner nogle af grupperne i det fri, og der er lidt mindre gang i malerværkstederne.

Aktiviteter

Vi har to årlige udstillinger i Helsinge Kulturhus. Vi har diverse åbent hus-arrangementer, bl.a. café-aftener, croquis- og lercroquis-arrangementer. Vi har 2 årlige medlemsudflugter og arrangerer mindre workshops og kurser for medlemmerne. Vores medlemmer udstiller flittigt rundt omkring – også på censurerede udstillinger.

Vi har et godt samarbejde med to andre kunstforeninger, nemlig ’51 Tisvilde Kunsthus’ og ‘Gribskovmalerne’, der benytter vore lokaler til workshops og møder.
Den 1. januar 2019 blev vi medlem af RAMhusets foreningsfællesskab.

Lidt historie

Foreningen blev oprettet i 1997 af en række kunstnere i Helsinge kommune på initiativ af Inge Walmar, daværende formand for kulturudvalget. Kommunen stillede (som den eneste kommune i Danmark) en villa til rådighed for foreningen på Møllestien 3 i Helsinge. Heraf navnet.

Vi var så priviligerede at have huset på Møllestien i 22 år, og har haft godt gang i kunsten i alle årene.

Desværre  måtte vi afgive vores elskede hus den 1. Januar i år grundet nybygning på Møllebakken. Heldigvis lykkedes det at finde husly i henholdsvis RAMhuset og i blok 4 på Ramløse Skole. Vi er glade for de nye lokaler og for den venlighed og imødekommenhed, vi har oplevet fra RAMhuset og skolen. Vi føler os hjemme i Ramløse og glæder os til at tage del i byens liv.

Efter en længere flytte- og indretningsperiode – med det besvær og ekstraarbejde det medfører  – står værkstederne nu endelig klar, og vi kan igen  koncentrere os om det egentlige, nemlig den kreative, kunstneriske proces.

Bestyrelsen
August 2019.

 

Vedr. Foto
Medlemmer af Kunstværkstederne Møllestien er automatisk medlemmer af RAMhuset, der har et lille fotohold, som man kan deltage i. Hvis man ønsker at deltage i fotoholdet, skal man henvendelse sig til Ramhuset: kasserer@ramhuset.dk.

Comments are closed.